Ansöka om medlemsskap

Varmt välkommen med er ansökan om medlemsskap i Tillväxt Motala Ekonomisk förening.

Tillsammans med Tillväxt Motala når du det största och viktigaste nätverket för näringsliv och beslutsfattare i Motala. 
Med oss får du tillgång till mötesplatser som ger möjlighet till bättre affärer. Tillsammans skapar vi tillväxt, lönsamhet och en bättre företagsmiljö i Motala.

Under 2019 ingår följande punkter i medlemskapet i Tillväxt Motala ekonomisk förening:  

  • Möjlighet att delta i föreningens branschråd och utveckla affärer
  • Påverkan – Möjlighet att påverka vårt utbud, verksamhetsinriktning av service genom medlemsmöten
  • Mässor - Möjlighet att samordnat delta på externa mässor och evenemang
  • Evenemang - Möjlighet till förhandsbokning på årliga populära evenemang såsom Motala Expo och Motalagalan m.fl. 
  • Opinionsbildning – En gång/år släpps Motalas näringslivsindex som beskriver vad våra medlemsföretag anser om företagsmiljön.
  • Särskilda aktiviteter – Medlemsmingel, exklusivt startkitt med diplom, exponering på www.tillvaxtmotala.se och deltagande på årsstämma
  • Medverkan i Motala Affärsguide - ett komplett register över alla medlemsföretag, indelade per bransch.

Den årliga serviceavgiften varierar med antalet anställda i medlemsföretaget. Den är skattemässigt avdragsgill och momspliktig. Då medlemskap tecknas görs en kontroll av registrerat organisationsnummer mot bolagsverket. Härifrån hämtas uppgifter om antal anställda, nettoomsättning etc. av registrerad medlem in. 
Dessa uppgifter ligger sedan till grund för nedan serviceavgifter.

Anställda intervall   Årlig serviceavgift
0-1 anställda    850 kr
2-9 anställda  1 750 kr
10-19 anställda    5 000 kr
20-49 anställda  6 500 kr
50-99 anställda  8 750 kr
100 eller fler anställda   11 000 kr


Samtliga medelmmar lägger också en medlemsinsats till förening på 1 000 SEK vid inträde, en insats som är återbetalningsbar vid ev. urträde.

Företagsuppgifter
Företagsnamn:
Organisationsnummer:
Besöksadress:
Fakturaadress:
Postnummer:
Antal anställda:
Webbplats:
Mailadress till företaget:
Uppgifter kontaktperson
Förnamn
Efternamn
Epost
Mobil
Branschråd
Som medlemsförmån har Tillväxt Motala nio branschråd där syftet är att idéer utvecklats till framgångsrika, långsiktiga samarbeten och projekt. Arbetet ska vara framtidsinriktat, hantera frågor som har stor betydelse för företagen i den aktuella branschen och siktar alltid på ökad tillväxt i Motala. Som medlem får du välja vilket branschråd du önskar delta i.Godkännande/Samtycke
Vi önskar att du lämnar ovan uppgifter om dig själv och ditt företag till Tillväxt Motala AB. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig och ditt företag med ambitionen att kunna marknadsföra ditt företag i samband med kommunikation om Tillväxt Motalas verksamhet. I detta igår exponering av ditt företag på bolagets webbplats Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Tillväxt Motala AB. Vänligen läs mer om dina rättigheter här: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/samtycke/ Jag samtycker till att Tillväxt Motala AB AB behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.
Ja
Nej
Godkänner