Så arbetar vi för ett bättre företagsklimat

Under hösten 2017 bestämde sig Motala kommun och näringslivsbolaget Tillväxt Motala AB för att intensifiera arbetet med att förbättra det lokala näringslivsklimatet. Det med fokus på bland annat utvecklad service, bättre bemötade och ökad tillgänglighet. I det här nyhetsbrevet kan du ta del av ett urval av de insatser som genomförs för att nå målen i den satta åtgärdsplanen.

Motala kommun på besök hos Boröpannan

Att besöka företag och lyssna till näringslivets åsikter och idéer är en viktig del av utvecklingen av företagsklimatet. Kommunstyrelsens arbetsutskott Tillväxt genomfört kontinuerligt besök. Den här gången besökte kommunens representanter Boröpannan.

Alkoholhandläggare värnar kundrelationen

Relationen till kunder och invånare är viktig för Motala kommun. En av kommunens verksamheter som gjort ett stort arbete för att förbättra sin service är alkoholhandläggarna som nu fungerar som ett gott exempel på lyckat förbättringsarbete.

Tjänstemän och företagare möts vid morgonkaffet

Varje torsdag bjuder Tillväxt Motala på drop-in frukost där företagare träffas och nätverkar. Här finns alltid representanter från Motala kommun på plats. På senaste frukosten deltog tjänstemän från Bygglovsenheten och nästa tillfälle planeras alkohol- och tobaksenheten representeras.

Företagsklimat i fokus för kommunens chefer

Att Motalas företagare får en positiv upplevelse i sin kontakt med kommunen är inte en fråga bara för Tillväxt Motala eller näringslivsstrateger. Därför stod företagsklimatet i fokus på Motala kommuns ledardag.

UF fin grogrund för stärkt näringsliv

Ung företagsamhet (UF) är ett viktigt inslag för att bygga morgondagens entrprenörer och företagare. Därför arbetar Motala kommun aktivt med konceptet. Det här läsåret drivs rekordmånga UF-företag på gymnasieskolorna i Motala.
– Vi vill ge UF-eleverna i Motala de bästa förutsättningarna. De tar ett helhetsansvar och deras självförtroende och självkänsla växer, säger läraren Henrik Samuelsson.

Närvaro och engagemang i samtliga branschråd

Branschråd är ett av de viktigaste verktygen för utvecklingen av Motalas näringsliv. Inom ramen för Tillväxt Motala drivs idag tio stycken råd.
Här möts kompetens från näringsliv, kommun och företagsstödjare i syfte att generera fler affärer och ökat stöd för fortsatt etablering, investering och tillväxt. Genom samarbete inom branscherna arbetar branschråden för att gemensamt öka Motalas konkurrenskraft och öka affärsnyttan för respektive bransch.

Motala Expo - årets största mötesplats

6 700 besökare och 133 utställare bidrog till en fantastisk stämning på årets Motala Expo, den elfte i ordningen. Vid en utvärdering syns att 72% av utställarna redovisar konkreta affärer. Förrutom chansen att träffa nya kunder och leverantörer är mässan också en fin chans för kontakt mellan kommunala företrädare och företag.

Välbesökt AW för företag i Borensberg

Över 50 företag deltog då företag i Borensbergs med omnejd samlades för After Work på Brunneby Musteri. Kvällen bjöd på god mat och dryck och aktuell information för företagare från Tillväxt Motala AB, Motala kommun samt ortens aktiva handelsnätverk. Nästa aktivitet som samlar det lokala näringslivet i den lilla sjöstaden vid Göta Kanal blir Borensbergsdagen 6 maj.

Vill du ha kommunen som kund?

I Motala kommuns policy vid upphandlingarna framgår att underlaget ska utformas så att lokala företag kan vara med och lämna anbud. Närmsta två åren planeras för inte mindre än 100 upphandlingar. Vill du veta vilka?
 

Löpande företagsbesök

En viktig del i att ha ett bra företagsklimat är att ha en nära kontakt med näringslivet. Precis som Motala kommun så gör Tillväxt Motala kontinuerliga företagsbesök. Under årets ska minst 100 företag besökas. Här är det vackra Näs Gårdsbutik som tar emot oss för inspirerande diskussioner om nutid och framtid.

Detta ebrev har sänts till info@tillvaxtmotala.se  | Avregistrera
 © Tillväxt Motala