Tillväxt Motala AB nyhetsbrev. Vecka 42, 2020

Tillväxt Motala – Motala kommun,
en unik framgång

Ibland finns det behov av att titta bakåt för att kunna bedöma dagsläget och på ett klokt sätt ta ut färdriktningen framåt. Vi som har varit med hela resan vill därför delge er Tillväxt Motalas bakgrund och historia.

2007 hölls ett möte med representanter för näringslivet och tjänstemän från Motala kommun. Motala var då i ett totalt bottenläge med förlorade arbetstillfällen, stillastående befolkningstillväxt, hög arbetslöshet, få nystartade företag och en mycket låg utbildningsnivå. Kommunikationen mellan näringslivet och den kommunala organisationen var i stort sett obefintlig liksom förståelsen och respekten för varandras förutsättningar. Syftet med mötet var att få igång en process för att vända den negativa utvecklingen. Det fanns bara en väg att gå – tillsammans.

Nyckeln till framgång är goda samarbeten och förändring av negativa attityder. Under fyra år byggdes det upp ett förtroende genom konstruktiva möten och samtal med företagare, kommuntjänstemän och politiker med ett mål för ögonen – att tillsammans utforma Motalas framtid.

Tillväxt Motala har under åren byggt upp ett stort antal arenor och plattformar för samverkan mellan företagen och mellan Motala kommun och näringslivet.

Att vi har lyckats vända den negativa trenden inte bara i attityder utan också i fakta har Tillväxt Motalas verksamhet sedan 2012 starkt bidragit till. Antalet arbetsställen och arbetstillfällen har ökat, både den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten har minskat, den sistnämnda från att ha varit extremt hög.

Vi har en positiv befolkningstillväxt och framförallt upplever vi en framtidstro både bland våra medlemmar och Motalaborna, något vi var mycket långt ifrån när vårt arbete började.

Lagspelet mellan Motala kommun och Tillväxt Motala är nödvändigt. Kommunens roll är att ge bästa möjliga förutsättningar vad gäller service på olika sätt både till näringslivet och Motalaborna och Tillväxt Motala arbetar proaktivt med näringslivsutveckling för att bidra till arbetstillfällen och utveckling. Det är en ständigt pågående process som har tagit oss en bra bit på väg.

Lars Alvefjord, Christina Gyberg, Fredrik Järkemyr, Håkan Ström
 

KlaraBo väljer lokala underleverantörer

NÄRINGSLIV I MOTALA

När KlaraBo vann markanvisningstävlingen gällande Munken 4 önskade man komma i kontakt med lokala bygg och anläggningsföretag för delaktighet i projektet. Tillväxt Motala kontaktades och arrangerade en presentation för branschrådet ”Bygg och fastighet” där 13 lokala bygg- och anläggningsföretag deltog. I dagarna meddelade KlaraBo att man har valt ut fyra företag, samtliga Motalaföretag, som kommer att bli deras underleverantörer.
KlaraBo Bostäder AB är en ny aktör på bostadsmarknaden i Motala. Företaget har för avsikt att bygga 46 miljövänliga hyreslägenheter i Motala.

Dans i lagens namn!

NÄRINGSLIV MOTALA

Ida Johansson är den fd polisen bakom Movement INSPO, ett energiknippe med höga ambitioner och ett stort hjärta som klappar för välgörenhet och ett bättre välmående i sin hemstad. Med Movement INSPO studio försöker hon göra skillnad.
Nöjda kunder är den bästa reklam man kan få och av dessa finns det gott hos Movement INSPO. När bolaget startade för tre år sedan hade man 24 medlemmar, tolv barn och tolv vuxna. Idag är siffran fantastiska 250, varav 180 barn och ungdomar.

Tyck till om nya ÖP!

NYHETER MOTALA KOMMUN

Samrådet för Motalas nya översiktsplan pågår mellan 5 oktober och 4 december 2020. Under denna tid kan du ta del av översiktsplanen och lämna dina synpunkter.
Översiktsplanen, eller ÖP som den kallas, är en plan som beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.
ÖP handlar också om social hållbarhet och klimatanpassning. Det är viktigt att vi planerar för och skapar en kommun som erbjuder ett bra vardagsliv för alla som bor och verkar här och för dem som besöker oss. 

Askegårdens satsar i centrum

Familjeföretaget bakom det populära Askegårdens hunddagis satsar nu även på butik i Tropic Zoos gamla lokaler. Sortimentet består av produkter till hund och katt, framöver hoppas man kunna komplettera med tjänster inom samma segment som t ex trimning och kloklippning

Välkommen till Innovationsfrukost

TILLVÄXT MOTALA

Frukost och efterlängtat mingel - kan man starta dagen bättre?
Årets Innovationsvecka inleds även i år med en sedvanlig Innovationsfrukost på Coffice vid Motala Företagscenter. Dock är den i år coronaanpassad, deltagarantalet begränsas till 40 personer för att vi ska kunna förhindra ev. smittspridning.

Läs mer

Hemesterfirare hittade till Motala

BESÖKSNÄRING

När statistiken för sommarmånaderna 2020 har sammanställts kan man notera att de sammanlagda gästnätterna har minskat med 20% jämfört med samma period 2019. Något som självklart har att göra med rådande pandemi. Hotellen har dock haft fler gästnätter 2020 under juli och augusti än förra året och siffrorna för camping var högre i augusti år än vad den har varit på flera år.

Läs mer

Detta ebrev har sänts till info@tillvaxtmotala.se  | Avregistrera
 © Tillväxt Motala