Tillväxt Motala AB nyhetsbrev. Vecka 39, 2020

Äntligen premiär för WeMeet Motala

Inte ens en pandemi kunde stoppa premiären av WeMeet Motala. Trots ett kraftigt reducerat åskådarantal blev eventet en riktig häftig upplevelse för alla de som deltog på denna inspirerande dag i Motala, Östergötlands Sjöstad.

Det blev en lång härlig dag fylld med inspiration innan Anders Borg avslutade med bravur. Han presenterade en mycket grundlig redogörelse gällande hur Corona krisen slog mot den globala ekonomin samt vilka långsiktiga utmaningar som nu måste hanteras. Att Sverige kommer klara sig relativt bra kan vi tacka ett högteknologiskt näringsliv för men han är djupt oroad över den höga ungdomsarbetslösheten.

Motala har en del emot sig men även många fördelar där det geografiska läget mitt emellan två universitet var den tyngsta. Han uppmanade även politikerna att enas om att göra tillväxt till ett gemensamt mål. Att vi ska fortsätta hylla succéer, bygga ett starkt företagsklimat samt uppmuntra fler att våga göra mer.

Jakobs apotek - hälsoföretaget som ökar sin omsättning med raketfart!

NÄRINGSLIV MOTALA

Jakobs Apotek driver online försäljning av exklusiva hälsoprodukter och grundades i Motala 2015. Den största kundgruppen finns idag i Stockholm men nu vill företaget även satsa lokalt. Från och med oktober kan man som Motalabo hämta ut sina varor i de nya lokalerna på Ringtrastvägen. 2015 startade entreprenören Marina Jacobsson sitt företag Jakobs Apotek. Bolaget omsatte 2 miljoner 2017 och ökade till närmare 8 miljoner 2019.

Politikerutfrågning - halvtid i mandatperioden

POLITIK MOTALA

Årets Politikerutfrågning, som pga rådande pandemi sändes digitalt utan publik, blev en relativt lugn och sansad tillställning. Detta trots att moderator Lina Handberg befarat motsatsen då varje partirepresentant fick en egen mikrofon.
Gällande den kommande Lalandiaetableringen var samtliga partier rörande överens och de betonade verkligen den enorma betydelsen detta har för hela kommunen. Det lokala näringslivet kommer att gynnas genom underleverantörer och ringar på vattnet effekter. Man pratade i termer som "när" inte "om".
Frustration rörande tillbakagången på näringslivsrankingen var stor. Många bra saker görs redan idag, men man konstaterade att man måste bli bättre.

Besöksundersökning InfoPoint 2020

BESÖKSNÄRING MOTALA KOMMUN

En besöksundersökning har gjorts bland de besökare som valde kontakt med turistinformatör. Där visade det sig att 40% av besökarna var från Östergötland, 34% från övriga Sverige och 23% från Motala. Endast 4% var av naturliga skäl från utlandet. Många Motalabor inhämtade information tills när de själva skulle få besök för att  visa upp kommunens pärlor. Av de tillfrågade var 58% förstagångsbesökare och 82% hade kommit till Motala med bil. En övervägande majoritet av alla frågor och redan fattade beslut handlade om att vara ute i naturen. Frågorna om Vandringsleder, allt cykelrelaterat, fiske, badplatser och båt kom högt på listan.

Hur lyckas man med omställning i en bransch i kris

Du som verkar inom besöksnäringen har under 2020 varit med och en riktig berg och dalbana. ALMI vill bjuda in dig till två seminarier på temat att ställa om på ett hållbart sätt. Se det som ett startskott för att från nu och framåt jobba med din affärsutveckling. 30 september klockan 15.30. Digitalt

Så konsumerade vi före & under coronakrisen 

MOTALA CITY

Det gick bra för våra svenska stadskärnor under 2019 och den totala omsättningen ökade med 2 procent. Bäst gick det för stadskärnornas caféer, restauranger och hotell som gynnades av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Det var också dessa branscher som drabbades hårdast när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna. 
 

Läs mer

Annelie Almérus om kommunens budget

MOTALA KOMMUN

Satsningarna inför 2021 handlar t ex om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för kommunens personal som borttagandet av delade turer i schemaläggning, men även om underhåll av kommunens fastigheter och vägar och  extra resurser till arbetsmarknadsenheten. Resurserna för strategisk samhällsplanering förstärks även de för att kunna utveckla kommunen med fler bostäder och plats för företagsetableringar.
 

Läs mer

WeMeet Motala 2020 -
vilken fantastisk dag det blev!

Evenemang

Ett stort tack till alla er som på ett eller annat vis deltog och möjliggjorde denna inspirerande dag i Motala, Östergötlands Sjöstad. Vill du återuppleva stämningen eller kunde du inte närvara?  På med lurarna, upp med volymen och titta på videon nedan!

Detta ebrev har sänts till info@tillvaxtmotala.se  | Avregistrera
 © Tillväxt Motala