Tillväxt Motala AB nyhetsbrev. Vecka 18, 2020

En bransch i bakgrunden
Sedan krisen briserade i Sverige i mitten av mars ser den ekonomiska verkligheten helt ny ut för väldigt många av oss. Många är de företagare som sett sina intäkter rasa samman fullständigt, medan utgifterna kvarstår. Det senare är viktigt att komma ihåg gäller också för fastighetsföretagen. Kostnaderna för drift, underhåll, kapital osv upphör inte på grund av Corona.

Tidigt fick vår bransch propåer om att hyran måste efterskänkas. Det kom massbrev från stora kedjor inom handel och cafe/restaurang där det förklarades att man avsåg att inte betala sin hyra, eller åtminstone kraftigt minska sin betalning. De verbala och skriftliga boxningsmatcherna i pressen har varit rikliga mellan Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna. Men vad är det egentligen det handlar om? Till stor del ett missförstånd om vad fastighetsföretagande är och de väldigt varierande förutsättningarna som olika fastighetsföretag har. Att efter en vecka med vikande omsättning kräva att få slippa betala sin hyra kan förstås väldigt få fastighetsföretag gå med på. Utgifterna försvinner ju som sagt inte. Blir krisen långvarig kommer alla fastighetsföretag tvingas göra affärsmässiga överväganden kring vad som långsiktigt är bäst för den egna verksamheten och att rädda en hyresgäst kan många gånger vara det bästa.

Vi som organisation ställer oss emot den typ av generella krav som har dykt upp och vår inställning är istället att det här är en fråga som måste hanteras mellan hyresgäst och hyresvärd. Det är bara de två aktörerna som känner de egna förutsättningarna och utifrån det, i samförstånd, kan komma fram till lösningar som fungerar på lång sikt. Så om du är en företagare som har drabbats hårt av krisen och känner att din hyra är för betungande, ta kontakt med din hyresvärd. Förbered dig med siffror för hur verksamheten går nu jämfört med ett normalår, skriv ner vilka åtgärder ni redan vidtaget och vad du själv såsom företagare avser att ställa upp med på egen hand. I en sådan konstruktiv dialog kommer många företag att kunna räddas.


Rikard Norman
Ansvarig näringspolitik - Fastighetsägarna

HLR Proffsens verksamhet gör skillnad

NÄRINGSLIV MOTALA

Mars månad såg ut att bli en rekordmånad, men så kom en pandemi och förändrade förutsättningarna för företaget HLR Proffsen. Ambitionen hos de företagsamma ägarna har viruset dock inte kunnat rubba, man ska bli störst i Sverige på den livsviktiga hjärt- & lungverksamheten.
10 000 hjärtstopp inträffar årligen i Sverige och kunskap gör verkligen skillnad. Många liv skulle kunna räddas om fler hade kunskap i hjärt- och lungräddning.

Ovissa tider för Grepstad gårdsbutik

GRÖNA NÄRINGAR MOTALA

Grepstad gårdsbutik drivs sedan 2003 av paret Eva Sandström och Ola Schwartz, man öppnade snabbt sin numera välkända gårdsbutik där man säljer produkter från sin egen gård. Jordgubbar, potatis, ägg, sylt och mycket annat gott. Den största utmaningen man brottas med just nu är arbetskraftsförsörjning till jordgubbssäsongen. Något som var tufft redan förra året, utan en global pandemi.

Lediga villatomter

NYHETER MOTALA KOMMUN

Efterfrågan på villatomter är stor och näringslivet har länge påtalat vikten av att få fram nya tomter. Nu kommer glädjande nyheter, Motala kommun erbjuder nio lediga villatomter, tre i Södra Freberga och sex i Hällalund, Borensberg. Mycket mer är på gång.

Företagsjouren

CORONAKRISEN

Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren, för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag.
Företagsjouren börjar med att försöka undanröja det akuta problem som företaget står inför. Efter den akuta fasen görs en handlingsplan med syfte att få företaget att leva vidare och ha en positiv utveckling.
Stödet är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.

Läs mer

Matchajobben.nu

CORONAKRISEN

På Matchajobben.nu kan företag som söker uppdrag, eller har arbetskraft tillgänglig, lägga upp vad man kan erbjuda. På samma sätt kan företag som söker arbetskraft, eller vill köpa andra tjänster, lägga upp sina behov. 
Webbtjänsten är en kostnadsfri och icke kommersiell plattform, tillgänglig för alla, där företag som påverkas negativt av coronaviruset får möjlighet att nå ut till andra företag, organisationer och privatpersoner. Målet är att plattformen ska bidra till att färre företag försätts i konkurs och att fler privatpersoner kan behålla sin försörjning.

Läs mer

Nyföretagarhjälpen

CORONAKRISEN

Du som  nyföretagare och egenföretagare kan få stöd och hjälp för att undvika den konkursvåg som riskerar att slå ut vår företagsamhet för många år framöver. Via den nyligen lanserade tjänsten Nyföretagarhjälpen erbjuder landets NyföretagarCentrum nu stöd och vägledning.

Kommunens åtgärder för att stötta näringslivet

NÄRINGSLIV

Till följd av coronaviruset har näringslivet i Motala drabbats hårt. Många verksamheter märker redan av minskade intäkter och står inför tuffa beslut om varsel av uppsägningar. Motala kommun har därför beslutat om ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna för våra lokala företag.

Läs mer

Olika alternativ för avfallshantering

NYHETER MOTALA KOMMUN

Beroende på vilken typ av material du behöver hantera finns det flera möjligheter till avfallshantering. Återvinningscentralen är inte alltid det bästa alternativet.
Företagare behöver ett företagskort för att komma in till återvinningscentralen.

Läs mer

Inspiration och energi inför hösten

TILLVÄXT MOTALA / EVENT

Vi har samlat Sveriges vassaste och mest aktuella talare för en maxad dag i Östergötlands sjöstad. Allt för att du och ditt team ska kunna fylla på energidepåerna och få ny inspiration inför hösten.

Vad sägs om Anna Frankzén Starrins insikter om automatisering och digitalisering? Eller Bob Hansson om konsten att ta hand om varandra på jobbet? Ja, och så förstås Anders Borg, som kommer prata utmaningar och möjligheter för tillväxt. För vad krävs för att en region ska växa, egentligen?

Detta ebrev har sänts till info@tillvaxtmotala.se  | Avregistrera
 © Tillväxt Motala